Monday, 3 March 2008

(Hoe) verschillen high potentials?

De Vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie van de Vrije Universiteit Brussel organiseert, in samenwerking met HRMagazine en Quintessence Consulting, een onderzoeksproject in verband met talentmanagement en high potentials. Onder high potentials worden die medewerkers verstaan die binnen een organisatie geïdentificeerd zijn als mogelijke toekomstige leiders. De onderzoekers vertrekken van het uitgangspunt dat talentmanagement steeds meer aandacht krijgt in bedrijven, maar dat er nauwelijks wetenschappelijke studies over bestaan. Het onderzoek van de VUB zal zich vooral concentreren op de vraag hoe high potentials, experts en andere werknemers verschillen, onder meer op het vlak van voorkeur voor bepaalde carrières (bijv. mate van gehechtheid en loyaliteit), loopbaansucces (bijv. belang dat gehecht wordt aan promotie, onafhankelijkheid, balans werk-privé), en kenmerken van het persoonlijkheids- en competentieprofiel. Wie meewerkt aan het onderzoek – de studie verloopt volgens een gevalideerde discrete procedure – ontvangt een uitgebreid feedbackrapport over zijn of haar scores op de verschillende carrièrematen. Die feedback kan zeer nuttig zijn in het kader van eventuele persoonlijke ontwikkelingsplannen en organisaties kunnen hun eigen resultaten vergelijken met die van andere. Alle deelnemende organisaties worden tevens uitgenodigd op een feedbackmoment dat later dit jaar plaatsvindt.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites