Friday, 7 March 2008

Belgische manager wil niet verhuizen, maar meer telewerken

Gemiddeld is een Belgische manager 77 minuten per dag kwijt aan woonwerkverkeer. De meerderheid is dagelijks zelfs langer dan een uur onderweg naar het werk. Bijna één op vier ervaart deze reistijd als vervelend. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Polycom, leverancier van apparatuur voor video- en audioconferenties. Toch is de woonwerkafstand voor driekwart van de Belgische managers geen reden om te verhuizen, terwijl bij de Nederlandse collega’s bijna de helft bereid is een verhuizing voor het werk te overwegen. Uit het onderzoek van Polycom blijkt verder dat Brussel de managershoofdstad van België is. Van de ondervraagden werkt maar liefst 53 procent in of rond Brussel. De regio Antwerpen biedt plaats aan 17 procent van alle Belgische managers. Slechts 5 procent werkt in Wallonië. Zo’n 54 procent van de ondervraagden zou meer willen telewerken. Op dit moment telewerkt 24,6 procent redelijk vaak tot vaak en 42,2 procent doet dit zo nu en dan. Het grootste deel van de Belgische managers dat wel eens telewerkt (78,2 procent), doet dat maximaal vier dagen per maand. Opmerkelijk is dat 33,4 procent van de managers zegt nooit te telewerken. Bij 13,1 procent is dit niet toegestaan door de werkgever en 20,3 procent geeft aan dat dit gezien de aard van hun job niet mogelijk is. Ruim 67 procent van de Belgische managers denkt dat ze effectiever werken als ze in videoconferenties zouden communiceren met collega’s, klanten of zakelijke partners.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites