Friday, 21 March 2008

Marketing en hr groeien nog meer naar elkaar toe

Vorig jaar al bleek de Jaarlijkse Marketingenquête van The House Of Marketing ook interessant leesvoer voor de hr-manager. Toen werd er vooral uitgehaald naar hr als behoeder van de 'employer branding'. In de enquête van dit jaar komt het onderwerp niet alleen terug. Er blijken zelfs raakvlakken tussen de twee diensten, want niet alleen hr, maar ook marketing moet zijn financieel nut binnen de onderneming bewijzen.

De Jaarlijkse Marketingenquête van The House of Marketing, die door meer dan 700 Belgischemarketingprofessionals uit verschillende sectoren is ingevuld, peilt naar de manieren waarop marketeers naar de uitdagingen voor hun vak in de toekomst aankijken. Dit jaar werden drie tendensen achterhaald waarvan er twee gevaarlijk tegen een ander vakdomein aanschurken.Marketingprofessionals benadrukken ten eerste de nood aan nauwkeurige klantengegevens om hunbeslissingsproces te ondersteunen. Hoewel 72 percent van de ondervraagden over klanteninformatiebeschikt, ontbreekt het hen dikwijls aan de juiste beheersmiddelen om deze gegevens in strategischeaanbevelingen om te zetten. Michèle Mees, Partner bij The House of Marketing. "Opvallend isdat marketeers in de financiële en verzekeringssector wel degelijk over goede klantengegevensbeschikken, maar deze minder dan in andere sectoren kunnen analyseren en omzetten inmanagementinformatie door het ontbreken van de juiste tools."De tweede tendens lijkt heel dicht aan te leunen bij een problematiek die ook hr-managers ervaren. Door beperkte budgetten en toenemende werkdruk zijn marketingmanagers zeer bekommerd om deefficiëntie van hun team en voelen ze een stijgende nood om hun Return on Marketing Investment(RoM) te meten. 59 percentvan de marketeers geeft aan dat ze het afgelopen jaar op dit vlak vooruitgang hebben geboekt. Door het rendement van marketing zichtbaar te maken, kunnen zij marketing als strategische functie binnen het bedrijf onderbouwen. Dankzij deze metingen kunnen de marketeers ook sneller reageren. Het doet heel sterk denken aan datgene wat hr-managers ervaren, toch?

Klik hier voor het volledige artikel (bron: HR Tribune)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites