Tuesday, 25 March 2008

56 percent van de Belgen professioneel honkvast en weinig ambitieus

Na de enquêtes van SD Worx en Insites ism Insilencio bevestigt alweer een nieuw onderzoek de immobiliteit van de Belgische werknemers. Randstad peilde 1000 actieve Belgen naar hoe ze hun loopbaan zien evolueren in de toekomst. 56 percent ziet zichzelf dezelfde functie uitoefenen, 12 percent wil van werkgever veranderen en 3 percent van hen wil het in de toekomst kalmer aan doen.

Deze resultaten leunen dicht aan bij de resultaten van een onderzoek dat Randstad in 2002 publiceerde. Toen gaf iets minder dan de helft aan dezelfde job te willen blijven doen. Slechts 7% wilde toen van werkgever veranderen. Kortom, enerzijds is het aantal mensen die vandaag professioneel honkvast zijn en hun loopbaan onveranderd zien, toegenomen. Anderzijds is de groep mensen die zich in de toekomst van werkgever zien veranderen uitgebreid ten opzichte van 2002. Vermoedelijk heeft dit laatste te maken met de betere conjunctuur. Deze peiling van Randstad levert interessante resultaten op. Ze tonen immers aan dat het debat rond de nood aan een verhoogde mobiliteit op de Belgische arbeidsmarkt tot op heden weinig verandering bracht aan de basis, in tegendeel. En dat zonder afdoende sensibilisering en maatregelen terzake, de Belgische werknemer nog te veel tijd nodig zal hebben om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Klik hier voor het volledige artikel (bron: HR Tribune)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites