Friday, 25 January 2008

Bedrijfsreputatie van groot belang voor MBA-studenten

Drie vierde van een internationaal toppubliek aan MBA-studenten zegt dat de reputatie van een bedrijf een kritische rol zal spelen bij de keuze van een job.

Een wereldwijde studie onder MBA-studenten van Europese, Amerikaanse en Aziatische topuniversteiten legt de winnaars en de verliezers van de globale oorlog om talent bloot. Het gaat om de achtste editie van de jaarlijkse Hill & Knowlton Corporate Reputation Watch study, die duidelijk aangeeft dat bepaalde industrieën en plaatsten moeten inboeten aan reputatie.
Bij het nader onderzoeken van de carrièreverwachtingen van MBA-studenten toont de studie aan dat de slechte reputatie van opkomende nieuwe markten zoals Rusland, Oost-Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Azië talent tegenhoudt om er te werken. Ook grote industreën zoals de chemische-, de tabaks- en alcoholindustrie stoten meer dan het dubbel van de MBA-studenten die er willen werken af. Bij alcohol producerende bedrijven zegt 51 percent neen versus 20 percent, die er wel wil werken, tegenover de chemische industrie staat 48 percent negatief versus 19 percent die haar wel in overweging neemt en in de tabaksindustrie is 67 percent niet geïnteresseerd en 13 per cent wel. De famaceutische wereld, de olieverwerkende industrie en de gasbedrijven stoten eveneens net iets meer MBA'ers af dan ze aantrekken.
U vindt meer informatie over deze studie op http://www.hillandknowlton.com/crw

Bron: HR Tribune

No comments:

 
Add to Technorati Favorites