Wednesday, 30 January 2008

Kwart werkzoekenden ouder dan vijftig

Het aandeel van de vijftigplussers in de werkloosheidsstatistieken is de voorbije jaren sterk gestegen. In 2002 maakten ze maar 8 procent van de werkzoekenden in Vlaanderen uit. Vijf jaar later is dat meer dan een kwart.

Hun aantal nam het voorbije jaar wel af, zoals ook de hele werkloosheid. De cijfers werden dinsdag bekendgemaakt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

De VDAB ziet verschillende verklaringen voor de toename van het aantal oudere werkzoekenden: er is de algemene vergrijzing van de leeftijdspiramide in Vlaanderen. Daarnaast speelt in de zoektocht naar werk leeftijd in het nadeel van 50-plussers. Tot slot is er nog de activeringspolitiek van de overheid, waardoor ouderen langer in de statistieken van werkzoekenden blijven opgenomen.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites