Thursday, 5 April 2007

Aantal werklozen in België daalt voor het eerst sinds jaren

Voor het eerst sinds jaren telt België een lichte daling - met 0,1 procent - van het aantal uitkeringstrekkers. In 2003 schreef ons land nog een stijging met 7,7 procent neer, in 2004 met 2,5 procent en in 2005 met 3 procent. Dat staat in het jaarverslag van de RVA. Nog meer goed nieuws is dat de groep uitkeringsgerechtigde werklozen daalde met 2,1 procent tegenover 2005 en bereikt een totaal van 726.662 personen. De groep werknemers die ondersteund worden door de RVA nam met 0,7 procent af. Het gaat hier om mensen die tijdelijk werkloos zijn, deeltijdse werknemers, mensen die vrijgesteld zijn van inschrijving als werkzoekende, begunstigden van activeringsmaatregelen en onthaalouders die een onthaaluitkering ontvangen. De groep werknemers die hun werktijd aanpassen daarentegen blijft stijgen. In 2006 ging het om 211.743 mensen, een stijging van 8,2 procent tegenover 2005. In dat jaar kende men ook al een groei van 10,4 procent. Deze toename bevestigt het succes van de formules van loopbaanonderbreking en tijdskrediet, schrijft de RVA. Gemiddeld krijgen elke maand ruim 1.200.000 mensen een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen. De jongerenwerkloosheid daalde, vooral bij de vergoede jongeren. Maar de kloof tussen de verschillende regio’s blijft opvallend: in Wallonië krijgt 1 op 3 werkzoekenden een uitkering op basis van studies. In Brussel gaat het om 1 op 4 en in Vlaanderen om 1 op 7. Vorig jaar was het de beurt aan de laatste groep werklozen, de 40-49-jarigen, om geactiveerd te worden. Nu moeten er al 375.000 werkzoekenden aantonen dat ze de nodige inspanningen doen om een gepaste job te vinden. Zo’n 35.000 tekenden in 2006 hiervoor een verbintenis. 14.000 werklozen die niet reageerden op een uitnodiging of de verbintenis niet nakwamen, werden gesanctioneerd. De gewestelijke instellingen geven steeds meer namen door van werkzoekenden die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Zo kreeg de RVA in het tweede semester van 2006 31.315 meldingen of 20.128 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast werden er in 2006 meer dan 26.000 cumuldossiers geopend van mensen die werkloosheidsvergoedingen combineren met inkomsten uit bezoldigde arbeid. Gevolg is dat het werk op de dienst Betwiste Zaken flink aandikte wat maar deels werd opgevangen door toenemende automatisering.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites