Tuesday, 10 April 2007

Nieuwkomers op arbeidsmarkt steeds groter in aantal

Uit de cijfers van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie blijkt dat 27.524 nieuwkomers vorig jaar een arbeidskaart kregen. Dat is het hoogste aantal in 15 jaar. Sinds 2003 blijkt het aantal nieuwkomers met arbeidskaart sterk toe te nemen.

Werden er in 2002 nog 11.702 arbeidskaarten uitgereikt, dan was er een jaar later een forse sprong naar 17.399. De stijging is ten eerste toe te schrijven aan de invoering van de arbeidskaart C in 2003, waardoor de administratieve rompslomp beperkt wordt. De laatste jaren wordt de toename vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal afgeleverde arbeidskaarten B. Die zijn onder andere bedoeld voor seizoensarbeiders en werknemers uit nieuwe EU-lidstaten. Verwacht wordt dat het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt nog verder zal stijgen.

Bron: HR Tribune

No comments:

 
Add to Technorati Favorites