Thursday, 12 April 2007

Vlaamse Politici niet op internetfilmpjes

Vlaamse politici mogen tijdens de verkiezingscampagne geen gebruik maken van filmpjes op het internet. Franstalige politici wel. Dat is het resultaat van overleg gisteren in de commissie verkiezingsuitgaven.,,We zien ons geplaatst voor een razendsnelle evolutie van de elektronische media'', zegt kamervoorzitter Herman De Croo. ,,Zo kregen we de vraag of politici tijdens de campagne mogen te zien zijn in filmpjes op het internet. Een Vlaams decreet verbiedt dat, maar aan Franstalige zijde bestaat zo'n verbod niet. Men zou kunnen zeggen dat daardoor in Brussel een discriminatie bestaat, maar specialisten moeten dat nader onderzoeken.''De Croo verwacht dat de Kamer in de laatste week van april meerdere plenaire bijeenkomsten moet houden, om al het werk verzet te krijgen. ,,We vatten de bespreking van de herzieningsverklaring voor de grondwet in commissie aan op 18april. De vergadering zal wellicht de nacht ingaan. De week nadien volgt de goedkeuring in plenaire zitting, en dan gaat de tekst naar de Senaat.'' Op 2mei volgt waarschijnlijk de publicatie in het Staatsblad, waardoor het parlement automatisch ontbonden wordt.De Croo weet ook al wanneer de Kamer in haar gewijzigde samenstelling voor het eerst bijeenkomt: 26 of 28juni.


No comments:

 
Add to Technorati Favorites