Monday, 9 April 2007

nieuw: branding via een boek (Secretary Plus)Zoals reeds aangekondigd komt deze week het boek van S+ uit. Dit boek werd door UC gemaakt samen met CRM . Dit past binnen de globale strategie om S+ te profileren als de grote leider op het segment van 'management assistants'. Het is een onderdeel van een globaal plan dat onder meer de valorisatie van het beroep als doel heeft. Het boek is zowel bestemd voor de management assistants zelf als voor de manager. Rode draad hierin is de upgrade en evolutie van het beroep tot 'co-manager'. Het boek wordt verkocht aan 19,50 € en is te verkrijgen in de betere boekenwinkels. Momenteel loopt een lanceringscampagne om het boek te promoten als ideaal geschenk op secretaressedag (19 april), weliswaar als aanvulling op het klassieke bloemenboeket of doos pralines.

No comments:

 
Add to Technorati Favorites