Tuesday, 24 April 2007

Tekort aan talent treft nog steeds meer dan een derde van de Belgische werkgevers / La gestion des talents: plus que jamais stratégique

36 percent van de werkgevers in ons land heeft moeite om geschikt personeel te vinden als gevolg van de schaarste op de kandidatenmarkt. Daarbij geraken de vacatures voor geschoolde arbeiders het moeilijkst ingevuld, ook al blijkt de krapte alle functiecategorieën en -niveaus te treffen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de jaarlijkse enquête van Manpower naar het tekort aan talent. De hr-groep maakte de resultaten bekend van zijn rondvraag van eind januari 2007 bij 37.000 werkgevers in 27 landen en gebieden, waarvan 778 in België.

La pénurie de talents touche plus d'un tiers des employeurs de Belgique, indique l'étude annuelle sur la pénurie de talents publiée par Manpower. Plusieurs pistes pour faire face à cette problématique sont avancées, comme par exemple le skilling et reskilling, la redéfinition du contenu des fonctions ou la promotion de la diversité.

Voor het volledige artikel: HR Tribune
Pour l'article complèt: RH Tribune

No comments:

 
Add to Technorati Favorites