Friday, 27 April 2007

Hoger loon alléén doet ons niet (harder) werken

Meer loon volstaat niet om het bedrijfs- en jobengagement van werknemers te verhogen. Wat als loon niet werkt? Met die vraag in het achterhoofd hebben het carrièremedium Jobat, het adviesbedrijf HayGroup, de Universiteit Antwerpen Management School en het communicatiebureau De Facto een online enquête uitgevoerd naar het 'engagement' bij de Vlaamse werknemers.

Ruim 5.200 arbeiders, bedienden en kaderleden hebben geantwoord op vragen naar de (bedrijfs)waarden die hen motiveren om een 'extra inspanning' te doen in hun job. Als uitgangspunt vertrok Martine Maloens van HayGroup van de stelling dat een hoog loon of een forse loonsverhoging alléén onvoldoende is om het engagement van werknemers te verkrijgen. 'Engagement is meer dan tevredenheid. Niet alle tevreden werknemers zijn bereid om zich extra in te zetten. Maar hoe hoger de betrokkenheid van werknemers bij hun bedrijf, hoe meer energie ze stoppen in hun job.' Wat bepaalt die betrokkenheid? Of, anders gezegd, wat vinden de Vlamingen belangrijk in een job? De hoogste score van 6,4 punten op 10 gaat naar de kwaliteit van het werk. Dat is beduidend meer dan de 5,5 op 10 voor beloning. Voor 88% van de ondervraagden is de jobinhoud prioritair, en scoort jobautonomie even hoog dan een bekwame bedrijfsleiding (77%). Opvallend is dat de combinatie werk-privé een minder hoge score haalt met 60% en dat werkzekerheid 58% haalt. Nog opmerkelijker zijn de cijfers inzake beloning: 68% vindt een gelijkaardige behandeling van vergelijkbare functies van groot belang, alleszins belangrijker dan een competitief beloningspakket (50%). De Vlaamse werknemers vinden alvast de beoogde kwaliteit van het werk terug in hun eigen job, met een score van 6,8 op 10. Maar dat geldt niet voor het loon, met een magere tevredenheid van 5 op 10. In hun eigen perceptie oordeelt slechts 53% van de werknemers dat ze een 'redelijke vergoeding' krijgen. Nog lager zijn de scores voor 'loonsverhogingen verlopen eerlijk' (31%) en voor 'hoe beter mijn prestaties, hoe beter mijn loon' (slechts 18%). Uiteindelijk zegt een kleine meerderheid (55%) van de bevraagde werknemers bereid te zijn 'meer te geven in de job dan verwacht wordt'. Zij worden in de Hay-terminologie 'geëngageerde werknemers' genoemd. De tegenstelling tussen geëngageerde en niet-geëngageerde werknemers blijkt groot. Zo hechten geëngageerde werknemers veel meer belang aan jobkwaliteit, bedrijfswaarden en loopbaankansen, terwijl de anderen vooral naar de combinatie werk-privé en naar het loon kijken. Geëngageerde werknemers geven zichzelf steevast een hogere score bij de beoordeling van de eigen job. Bij werknemers die geen plannen hebben om van job of bedrijf te veranderen, stijgt het engagementspercentage zelfs tot 63%. Bij wie (misschien) wil vertrekken, daalt het engagement tot 49%. Vooral bij de (potentiële) vertrekkers spelen loopbaankansen en (hoger) loon een belangrijke rol. De resultaten bevestigen volgens de Hay-vorsers dat 'meer loon niet automatisch tot meer engagement leidt. Loon is geen directe motivator. Maar ongenoegen over het loon kan wel demotiverend zijn. Dat heeft vaak met perceptie te maken, meer dan met de werkelijk uitbetaalde lonen. Iemand met een hoog loon, kan toch ontevreden zijn omdat zijn collega nog meer verdient.' Besluit: bedrijven die vooral inzetten op loonvoordelen, gaan daardoor niet noodzakelijk meer gemotiveerde werknemers verkrijgen. Vooral de jobkwaliteit is daarbij van belang.

Het volledige rapport zaterdag in Jobat.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites