Monday, 16 April 2007

VDAB verwacht moeilijkere afstemming van vraag en aanbod op arbeidsmarktzondag

De Vlaamse economische groei is in 2006 afgeklokt op een stevige 3,3%. Deze opleving leidde tot een stijgende arbeidsvraag (meer vacatures) en een dalende arbeidsreserve (minder werkzoekenden). Een deel van de vacatures raakt moeilijker ingevuld, wat aanleiding geeft tot verwijzingen naar de mismatch op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Ondanks de vele duizenden personen die elke maand in de werkzoekendenstatistieken figureren, slagen sommige bedrijven er niet in om voldoende personeel te vinden. De stelling over de mismatch verdient wel enige nuancering, aldus het rapport ‘Hoe sterk knelt het schoentje op de Vlaamse arbeidsmarkt?’ in de reeks ‘VDAB ontcijfert’ van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De zeven knelpuntberoepen waarvoor de meeste vacatures genoteerd werden zijn particuliere en professionele schoonmakers, metselaars, magazijniers, schrijnwerkers-timmerlui, chauffeurs van trucks met oplegger en distributiechauffeurs. Werkloosheidscijfers zijn het saldo van een continue stroom van en naar het werkzoekende segment van de arbeidsmarkt en het betreft dus allesbehalve steeds dezelfde personen. Bovendien raken de meeste vacatures wél vlot afgehandeld en zelfs bij knelpuntberoepen grotendeels ingevuld, aldus de VDAB. Wat niet belet dat de middenstandsvereniging Unizo ervoor pleit dat de overheid werk maakt van de rekrutering in Oost-Europa. Er zijn zonder twijfel beroepen waarvoor vacatures slechts met de grootste moeite ingevuld raken, bevestigt de VDAB, maar met de globale mismatch op de Vlaamse arbeidsmarkt valt het uiteindelijk wel mee. Zelfs bij de moeilijkst invulbare vacatures, blijft niet meer dan een vijfde daadwerkelijk openstaan. Dit neemt niet weg dat de toekomst wel een moeilijkere afstemming van vraag en aanbod kan brengen, zeker in het licht van de dalende werkloosheidscijfers. Het verhaal onderstreept nogmaals de nood aan een diversiteitbeleid met betere inschakelingmogelijkheden voor kansengroepen en het belang van onder meer vorming en opleiding. Raadpleeg het volledige rapport ‘Hoe sterk knelt het schoentje op de Vlaamse arbeidsmarkt?’

Bron: 6 Minutes Business

No comments:

 
Add to Technorati Favorites