Monday, 30 July 2007

6.000 Vlaamse jobs voor Walen en Brusselaars

De Vlaamse arbeidsdienst VDAB gaat zesduizend vacatures zoeken bij Vlaamse bedrijven voor werkzoekenden uit Brussel en Wallonië.


Omgekeerd engageert de Waalse arbeidsdienst Forem zich om jaarlijks 50.000 Waalse werklozen 'klaar te stomen' voor een sollicitatie op die 6.000 Vlaamse jobaanbiedingen. En voor de Brusselse arbeidsdienst Actiris (de vroegere BGDA) geldt hetzelfde voor 6.000 Brusselse werklozen, bestemd voor 1.000 vacatures in de Vlaamse rand rond de hoofdstad.Dat alles maakt deel uit van een samenwerkingsakkoord tussen de drie regionale arbeidsdiensten. Een speciale vzw, Synerjob geheten, moet de interregionale krachtenbundeling gestalte geven. De topambtenaar van de Forem, Jean-Pierre Méan, wordt voorzitter van Synergie en VDAB-baas Fons Leroy de ondervoorzitter. Volgens Leroy kunnen de knelpunten op de verschillende arbeidsmarkten zo beter worden aangepakt. 'Wallonië en Brussel kampen met hoge werkloosheidscijfers, vooral bij jongeren. In Vlaanderen ondervinden veel bedrijven moeite om voldoende kandidaten te vinden voor hun openstaande vacatures. Gewestoverschrijdende initiatieven kunnen soelaas helpen brengen.'Helemaal nieuw is die samenwerking niet. Vorig jaar werd al een elektronische uitwisseling van vacatures uitgebouwd tussen de drie arbeidsdiensten, en de handen werden ook in elkaar geslagen om de ontslagen werknemers van VWVorst op te vangen.Het meest concrete voorbeeld voor de geplande interregionale arbeidsbemiddeling is de gezamenlijke jobbeurs die VDAB en Forem in... het West-Vlaamse Wevelgem hebben georganiseerd. Die jobbeurs symboliseerde de inspanningen van de lokale arbeidsbemiddelaars om werkzoekenden uit de regio Moeskroen 'toe te leiden' naar jobs in de economische sterke regio van Zuid-West-Vlaanderen.Leroy kan niet beloven dat er voortaan jaarlijks effectief 6.000 Vlaamse jobs zullen worden ingenomen door Waalse of Brusselse werklozen. De VDAB engageert zich wel om die 6.000 vacatures te vinden 'bij bedrijven die interesse hebben voor de aanwerving van Walen of Brusselaars'.Tegelijk nemen de Waalse Forem en het Brusselse Actiris zich voor om meer energie te steken in de taalopleidingen Nederlands voor 'hun' werklozen. De vzw Synerjob zal op 4oktober trouwens een talendag organiseren, met een uitwisseling van lesgevers en taalopleidingsmethodes tussen de regio's. De politieke betekenis van Synerjob mag niet onderschat worden, nu er op het federale formatieberaad wordt onderhandeld over een (verdere) regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. De drie regionale ministers van Werk -Frank Vandenbroucke, Benoit Cerexhe en Jean-Claude Marcourt- steunen het initiatief.

No comments:

 
Add to Technorati Favorites