Thursday, 5 July 2007

Nog altijd heel weinig allochtonen aan de slag

Af en toe is er goed nieuws over de Belgische arbeidsmarkt, maar de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid waarschuwt voor euforie. In zijn verslag 2007 stelt de Raad vast dat amper één allochtoon op drie een job heeft - het laagste cijfer in de hele EU - en dat ook de arbeidsparticipatie van andere kansengroepen (ouderen, gehandicapten, vrouwen) ondermaats blijft. Het verslag beschrijft de evolutie van de arbeidsmarkt in 2006. Voor 2007 wordt een stijging van de werkgelegenheidsgraad verwacht van 61 naar 61,5 procent, en een daling van de werkloosheid van 8,3 naar 7,6 procent.

Bron: HR Alert

No comments:

 
Add to Technorati Favorites