Thursday, 12 July 2007

Jongeren zijn de nieuwe puriteinen

Na de 65-plussers hebben jongeren onder de 25 de strengste sociale normen van alle Belgen. Dat blijkt uit onderzoek bij 1.822 personen in mei 2007 uitgevoerd door Mediapoll en Fieldforce.

Jongeren onder de 25 vinden gedrag als laveloze dronkenschap, racistische uitspraken doen, geen zorg dragen voor natuur, ouders die onhandelbare kinderen hun gang laten gaan of geen gordel dragen in de auto veel onaanvaardbaarder dan wat dertigers en veertigers daarvan vinden. "De naoorlogse generatie was permissief, maar dat kun je van de jongeren onder 25 niet zeggen: zij zijn nieuwe puriteinen", zegt Herman Konings van onderzoeksbureau Pocket Marketing/nXt, die de resultaten analyseerde.

In zes van de dertien bevraagde sociale situaties zijn jongeren onder 25 zelfs strenger dan 65-plussers: racistische uitspraken (77 procent van de jongeren vindt die onaanvaardbaar versus 55 procent van 65-plussers), geen zorg dragen voor de natuur (52 versus 48 procent), ouders die hun onhandelbare kinderen niet in toom houden (71 versus 68 procent), zwangere vrouwen die roken of drinken (68 versus 46 procent), ouders die te dikke kinderen niet aansporen tot gezond leven (64 versus 52 procent) en je schrijftaal niet verzorgen (26,6 versus 25,5 procent).

Als het over natuur, gezondheid, racisme en opvoeding gaat, hanteren jongeren onder de 25 strengere normen dan de rest van de Belgen. "Natuur en gezondheid zijn duidelijk nieuwe gevoeligheden waaromtrent jongeren veel strengere normen hanteren", zegt Herman Konings. "De rest van de bevolking vindt vooral gedrag dat direct storend is voor anderen onaanvaardbaar, zoals voorsteken in de rij of spugen in het openbaar. Gedrag dat de natuur of de gezondheid van iemand schade toebrengt, zonder dat omstanders er meteen last van hebben, zoals je gordel niet dragen, dat kijken dertigers, veertigers en vijftigers veel meer door de vingers. Jongeren hebben ook op dat vlak veel strengere normen. Er is sprake van een sociaal en ethisch reveil: gezondheid en natuur vinden zij veel belangrijkere waarden dan de naoorlogse generatie. Zij denken niet: iedereen ziet maar wat hij zelf doet. Een zwangere vrouw die rookt of drinkt, dat kan voor hen niet."

De Belgische samenleving wordt sociaal correcter maar minder permissief, zo blijkt ook uit een vergelijking met 1999. Een derde van de jongeren onder 25 is meer sociaal geëngageerd dan in 1999. En 90 procent van de Belgen vindt vandaag dat discipline het permissieve opvoedingsmodel moet vervangen, in 1999 was maar 68 procent daar voorstander van. Het hedonisme vindt steeds minder steun als levensstijl: in 1999 kon 76 procent zich daarin terugvinden, in 2007 is dat nog 65 procent.

Bron: De Morgen

No comments:

 
Add to Technorati Favorites