Friday, 13 July 2007

Belgisch IT-klimaat hinkt achterop

België staat pas op de 22ste plaats in een nieuwe ranglijst van de concurrentiekracht van de IT-sector. We halen nog net de helft van de punten.

De vergelijking omvat 64 landen en werd uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit (EIU), op vraag van de Business Software Alliance (BSA), de vereniging van zakelijke softwarefabrikanten. Met een 22ste plaats behoort België net niet tot het derde best presterende landen. Bekijk je alleen West-Europa, dan scoren we eerder belabberd, met een twaalfde plaats op zestien landen. De landen met de meest concurrentiële IT-sector zijn de VS, Japan en Zuid-Korea. In Europa gaat het om het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken.
IT en software zijn belangrijk voor een economie omdat ze bijdragen tot een hogere productiviteit en zo tot meer welvaart, zegt de EIU. Maar er is ook sprake van een wisselwerking: om de IT-sector te doen floreren, heb je ook goede omgevingsfactoren nodig. De studie probeerde die omgevingsfactoren te meten aan de hand van de prestatie van elk land in zes grote categoriëen.
De beste punten - een negende plaats - halen we met ons wetgevend en juridisch kader, zoals de regeling voor octrooien en copyrights. Maar dat lijkt eerder een verdienste van de Westerse landen als geheel, met ook hier de VS op een eerste plaats.

België bezit ook een vrij stabiel en open ondernemingsklimaat, met relatief beperkte overheidsinterventie en openheid voor buitenlandse investeerders. Voor dit criterium halen we een 14de plaats, voor onder meer Frankrijk en Duitsland, maar na meer Angelsaksische economiëen zoals de VS, het VK, Ierland en Nederland. Ook levert de overheid redelijke inspanningen om de ontwikkeling van de IT-sector te stimuleren: hiermee halen we een vijftiende plaats.

Met ons onderwijs- en opleidingssysteem, onze innovatiegerichtheid en onze IT-infrastructuur halen we echter niet de top-20. Het gaat om de drie criteria die in de ranglijst het zwaarst wegen, samen goed voor 65% van het eindcijfer.

Van de 64 landen zijn er 22 die een score van meer dan 50% halen en in die zin een 'voldoende' halen. België is daar nog net bij, met 53,3%. De VS halen 77,4%, de hekkensluiter Iran amper 15,7%. In Europa halen Italië, Spanje, Portugal en Griekenland niet de helft van de punten.

De analisten van de EIU verwachten niet dat er de komende jaren veel zal veranderen in de top van de rangschikking. Maar opkomende naties zoals China en India zullen wellicht een sprong voorwaarts maken. De EIU verwacht ook veel van Rusland, 'dat nu al een populair land is voor de uitbesteding van software-ontwikkeling'. Ook Vietnam zal wellicht profiteren van de terugkeer van geschoolde mensen die geëmigreerd zijn bij de communistische machtsovername van 1975.

No comments:

 
Add to Technorati Favorites