Thursday, 5 July 2007

Laatstejaars scholieren BSO en TSO geven hun visie op werk

Afstuderende jongeren uit het BSO en TSO zoeken bij hun toekomstige werkgever werkzekerheid, financiële beloningen en opleiding. In ruil hiervoor bieden ze performantie, ethisch gedrag en collegialiteit. Start People en Vlerick Management School vroegen achthonderd jongeren uit het beroeps- en technisch onderwijs naar hun toekomstplannen, hun attitude tegenover werk en hun persoonlijk werkverleden. Driekwart van de respondenten is man. Zeven op tien zaten in het zesde jaar, de overige drie op tien in een zevende jaar. Twee op drie hebben plannen om verder te studeren: 35 procent lonkt naar het hoger onderwijs. Vooral zesdejaars TSO kiezen voor het hoger onderwijs; zesdejaars BSO trekken meer naar een zevende specialisatiejaar. Een kwart zegt de schoolbanken vaarwel en wil gaan werken. In deze groep zijn er meer scholieren uit het BSO dan het TSO. Jongeren die een bediendestatuut ambiëren, kiezen voor het hoger onderwijs. Wie mikt op een arbeiderscontract specialiseert zich tijdens een zevende jaar of gaat onmiddellijk aan de slag. 44 procent van de respondenten overweegt om een job te zoeken via een uitzendbureau. Belangrijk hierbij zijn de snelheid waarmee een uitzendbureau werk kan vinden, de vrije keuze uit het grote aanbod aan jobs en de kans om verschillende jobs uit te voeren. Wie het uitzendkantoor liever links laat liggen doet dit vooral omdat hij vast werk wil en vreest dat dit via een uitzendcontract niet zal lukken. Ook de afkeer om regelmatig van job te veranderen speelt mee, net zoals de hoop om meer te verdienen buiten het uitzendcircuit. TSO- en BSO-scholieren kijken soms op een andere manier naar een job. Zo hechten BSO-ers meer belang aan verloning dan TSO-ers, die op hun beurt meer kijken naar de intrinsieke jobkenmerken. Daarnaast liggen de loonsverwachtingen van afgestudeerden uit het TSO hoger dan die van afgestudeerden uit het BSO. En dat geldt zowel voor het startersloon als het loon na vijf jaar. Jongeren uit het BSO en het TSO zijn werkers: de meerderheid (91 procent) heeft al gewerkt. Veelal in de zomervakantie, maar ook tijdens de andere vakanties en in het weekend. Start People wil met het project Start2Work een schakel vormen tussen onderwijs en bedrijven. Het uitzendbedrijf engageert zich om ervoor te zorgen dat schoolverlaters meer transparante en bruikbare begeleidende trainingen krijgen om een job te vinden. Bovendien wil het de kloof tussen jongeren en werkgever overbruggen door de opleiding van jongeren te doorspekken met relevante praktijkervaring via stages. Zowel werkgever als stagiair zal worden gecoacht.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites