Wednesday, 16 April 2008

BeWell@Work: nieuw bewustmakingsprogramma voor gezondheid en welzijn van werknemers

Gezondheid op het werk komt de onderneming ten goede!’. In 2007 bedroegen de kosten van arbeidsverzuim door ziekte voor de Belgische werkgevers bijna 9,4 miljard euro, een stijging van 15% in vergelijking met 2006*. Het is dus duidelijk dat de gezondheid de economische groei kan doen vertragen. Gezonde gewoonten bevorderen in het bedrijf kan dan ook als een proactieve preventiemaatregel beschouwd worden maar is ook een interessante manier om de prestaties en de algemene gezondheid van werknemers te verbeteren. In ons land blijft de preventie van hart- en vaatziekten de belangrijkste prioriteit. Hart- en vaatziekten eisen elk jaar bijna 38.000 mensenlevens. Dat zijn meer dan 100 sterfgevallen per dag of vier per uur! En hierbij houden we dan nog geen rekening met de sterfgevallen die het gevolg zijn van een combinatie van verschillende cardiovasculaire risicofactoren.

De Belgische Cardiologische Liga is zich bewust van dat probleem en heeft daarom in samenwerking met het communicatieadviesbureau Karott’ een innoverende gezondheidsstrategie ontwikkeld voor bedrijven: BeWell@Work. Het is een programma dat de gezondheid en het welzijn op het werk bevordert via informatieverstrekking, bewustmaking en praktische interactie, op één lijn met de bedrijfscultuur en -communicatie. Via dat project op het werk worden de werknemers – en onrechtstreeks ook hun gezinsleden – aangespoord om zich elke dag ‘gezond te gedragen’.

Klik hier voor het volledige artikel (bron: HR Tribune)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites