Monday, 14 April 2008

De banenmarkt van de VDAB is nu al een groot succes.

Eind september vorig jaar organiseerde de Vlaamse arbeidsdienst VDAB een banenmarkt, op 25 verschillende locaties in Vlaanderen, waarop liefst 1.100 bedrijven hun vacatures konden aanbieden aan in totaal 34.000 werkzoekenden. Ongeveer 1.000 Waalse werkzoekenden tekenden present op de Vlaamse banenmarkt.

Uit een bevraging van de deelnemers blijkt dat het initiatief een groot succes was. Dat leert het antwoord van de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke, op een parlemenatire vraag van Gino De Craemer (N-VA). Voor 84 procent van de werkzoekenden voldeed de banenmarkt aan de verwachting en de meesten vonden het initiatief drempelverlagend en kostenbesparend. Ook de deelnemende bedrijven reageerden enthousiast: 75 procent evalueerde de banenmarkt positief en 95 procent wenst opnieuw deel te nemen. De resultaten bevestigen dat de formule ook effectief werkt. Zo blijkt uit een enquête bij 160 deelnemende bedrijven dat 40 procent van hun openstaande vacatures dankzij contacten op de banenmarkt ingevuld geraakten.Ruim de helft van deze bedrijven heeft op basis van die contacten werkzoekenden opgenomen in hun werfreserve.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites