Thursday, 3 April 2008

Meer werk en meer inkomen voor België

De werkgelegenheid zit in de lift, maakte het INR, het Instituut voor de Nationale Rekeningen, bekend. In 2005 nam de loontrekkende werkgelegenheid in alle gewesten toe: in Vlaanderen met 25.000 jobs of een groei van 1,3 procent, in Wallonië met 15.500 mensen of +1,7 procent en in Brussel met bijna 3300 mensen of +0,6 procent. Voorlopige cijfers geven ook voor 2006 een groeiende arbeidsmarkt aan. Vorig jaar stond Vlaanderen op de eerste rij met een groei van 1,5 procent, Brussel volgde met +1,0 procent en Wallonië met 0,9 procent. In 2005 was het de privésector die de meeste bijkomende arbeidsplaatsen creëerde in Vlaanderen (84 procent van de nieuwe banen) en Wallonië (78 procent). In Brussel zorgde de publieke sector, en dan vooral de administratie, voor extra werkgelegenheid: liefst 88 procent van het bijkomend aantal werknemers in Brussel ging in de publieke sector aan de slag. Minder goed nieuws kwam er van de industrie. Daar daalde de werkgelegenheid in de drie regio’s. Verschillen tussen de regio’s zijn er ook wat het beschikbaar inkomen betreft. Vlaanderen had in 2005 een gezamenlijk beschikbaar inkomen van 101,5 miljard euro, Wallonië verdiende 49 miljard euro en Brussel 15,2 miljard euro.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites