Monday, 14 April 2008

Profiel van de werknemer van morgen

Globalisering, technologische innovaties, vergrijzing en zelfs klimaatverandering laten de werknemer niet ongemoeid. Morgen ziet hij er anders uit, dat wil zeggen in de komende twintig jaar evolueert zij/hij naar een ander profiel. Het Britse Personnel Today maakte een round up van de veranderingen op de werkplek en de verwachtingen die aan de werknemer van de toekomst worden gesteld.

De globalisering vereist medewerkers die zo flexibel zijn dat ze voortdurend met tijdszones, culturen en talen kunnen goochelen, meent managing consultant Howard Grosvenor. Aan de werkgever de kunst om die vaardigheden, o.a. de souplesse in het taalgebruik, door te lichten voor aanwerving. Relevante tests worden een must. Met China en India als rijzende sterren zal de dominante business ideologie vanuit de Verenigde Staten en Europa in hun richting opschuiven. We moeten bereid zijn onze vaardigheden te exporteren en ons ter plekke te laten beoordelen. Door de IT-innovaties ontstaan er virtuele jobs en zullen rollen in virtuele omgevingen worden gespeeld. Werven gebeurt via online communities waar mensen zichzelf marketeren via virtuele identiteiten.

Klik hier voor het volledige artikel (bron: 6 minutes HR Business)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites