Thursday, 24 April 2008

Cultuur rond talentontwikkeling staat nergens

Directe leidinggevenden zijn te veel bezig met operationele taken. De organisatie wil dat ze meer strategisch werk verrichten, maar ze worden daartoe onvoldoende opgeleid. Intussen missen hun medewerkers coaching, feedback en motivatiegesprekken. Slechts één op drie medewerkers is van mening dat er in zijn organisatie een cultuur heerst die de ontwikkeling van talent bevordert. Deze bevindingen komen voort uit het SD WORX-onderzoek Personeelspraktijk, HR in kaart, een tweejaarlijkse bevraging bij 300 HR-managers en bedrijfsleiders naar de activiteiten van de HR-afdeling, en uit de NV België, een jaarlijkse enquête bij 3500 werknemers.

Nood aan meer strategisch werk

‘People management’ staat samen met ‘het behalen van financiële resultaten’ op nummer één in het lijstje van wat organisaties belangrijk vinden in het takenpakket van hun teammanagers. Leidinggevenden zijn voorlopig nog niet in dezelfde mate met deze thema’s bezig (resp. 54% en 53%).Zij hebben blijkbaar de handen vol met operationele taken (72%). Nochtans wensen organisaties dat ze hier minder tijd aan besteden (50%), ten voordele van strategische taken (54%). Die worden nu nog maar door 40% van de leidinggevenden uitgevoerd . De nood om een talentbeleid te ondersteunen en dus strategisch bezig te zijn, wordt door de leidinggevenden nog te vaak vergeten omdat ze bezig zijn met hun dagelijkse werkzaamheden.

Klik hier voor het volledige artikel (bron: HR Tribune)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites