Monday, 7 April 2008

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

De samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven is al langer onderwerp van discussie. De chronische krapte op de arbeidsmarkt plaatste het thema nog meer op de voorgrond. Zo ontstond enige tijd geleden de vzw Techno+, een samenwerkingsverband tussen het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en de kunststofscholen. Vanuit het bedrijfsleven engageerden onder meer Buhlmann NV, Deceuninck Plastics, Eandis, Randstad en het Vlaams Kunststofcentrum zich. Techno+ organiseert op 16 april een “T Day”, waar de visie van de vzw op de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven uit de doeken wordt gedaan. Er heeft tevens een debat plaats over de vraag hoe jongeren warm gemaakt kunnen worden voor technische beroepen en technisch onderwijs. Panelleden zijn onder meer Urbain Lavigne (Go!), Fons Leroy (VDAB), Wilson Depril (Agoria Vlaanderen) en Frank Vervaecke (Randstad). Pol Bracke, hoofdredacteur van HRMagazine, modereert (meer info: http://www.technoplus.be/). Ook het VOV, Vereniging voor Opleidingsverantwoordelijken, buigt zich de komende maanden grondig over de thematiek en heeft daartoe een specifieke werkgroep opgericht met mensen uit het onderwijs. VOV wil de komende maanden bestaande samenwerkingsverbanden beter bekendmaken, advies en inspiratie bieden aan praktijkmensen over hoe een duurzame samenwerking tot stand kan komen en uiteindelijk ook beleidsadviezen formuleren naar de bevoegde minister Frank Vandenbroucke. VOV zoekt nog naar interessante praktijkgetuigenissen over de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Wie ervaring terzake heeft en die wil uitwisselen, kan dat melden aan de redactie, (bracke@hrmagazine.be) of aan de VOV-coördinator (Jan.Weverbergh@vov.be )

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites