Monday, 17 December 2007

Een persoonlijk ontwikkelingstraject voor 165 probleemjongeren

Twaalf centra voor deeltijdse vorming krijgen 1,4 miljard euro voor in totaal 165 persoonlijke ontwikkelingsprojecten. Hiermee wil minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke, jongeren met persoonlijke of sociale problemen in het deeltijds beroepsonderwijs weer op het goede spoor krijgen. Via individuele begeleiding en groepsactiviteiten leren deze kwetsbare jongeren weer voldoende structuur in hun leven brengen. Zo kunnen ze opnieuw afwisselend leren en werken waardoor ze zicht krijgen op het behalen van een beroepskwalificatie. De jongeren blijven tijdens de begeleiding ingeschreven in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs waar ze normaal gezien les volgen. Het Centrum voor Deeltijdse Vorming (CDV) en het CLB staan in voor de begeleiding tijdens het persoonlijk ontwikkelingstraject. Het gaat om minimaal 28 uren vorming. Om de twee maanden wordt het traject geëvalueerd met de bedoeling de jongere zo snel mogelijk te laten instromen in een traject dat naar de arbeidsmarkt leidt. De pilootprojecten lopen tot eind augustus 2008 in de regio’s Antwerpen, Gent, Oostende, Leuven, Kortrijk, Hasselt, Brussel en de Kempen. Vanaf 1 september 2008 zullen de persoonlijke ontwikkelingstrajecten deel uitmaken van het decreet rond afwisselend leren en werken. Volgend schooljaar kan het aantal trajecten stijgen naar 550.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites