Friday, 7 December 2007

Te weinig jongeren om te werken

Vanaf volgend jaar zijn in Vlaanderen voor het eerst minder jongeren (tot 30jaar) aan het werk dan ouderen (plus 50jaar).

De gelijktijdige ontgroening en vergrijzing van de bevolking is geen probleem voor morgen of overmorgen, maar wordt vandaag al volop zichtbaar in het profiel van de Vlaamse werknemers. Dat blijkt uit een onderzoek naar de demografische impact op de arbeidsmarkt in Vlaanderen, uitgevoerd door professor Luc Sels van de KU Leuven, Sophie De Winne van Lessius Hogeschool en Wim Herremans van het Steunpunt WSE.
Vanaf volgend jaar zullen er meer grijze dan groene werknemers zijn. De instroom van jonge werkzoekenden zal in de volgende jaren steeds minder volstaan om het vertrek van oudere werknemers op te vangen en om de openstaande vacatures in de bedrijven en overheidsdiensten in te vullen. Het cijfermateriaal van professor Sels laat daarover weinig twijfel bestaan.In de Vlaamse bedrijven werken nu 60.000 jongeren (tot 30jaar) minder dan tien jaar geleden -1,18 miljoen tegen 1,24 miljoen. Dat vertaalt zich in een gewijzigde leeftijdspiramide op de werkvloer. Tien jaar geleden, in 1997, was ruim een op de vier (26,8 procent) van de werknemers nog jonger dan 30jaar. De 50-plussers haalden toen een aandeel van 14,6 procent. Vorig jaar lagen de percentages al veel dichter bij elkaar: 23,2 tegen 20,6 procent. Vanaf 2008 gaat de verhouding zelfs omkeren, leert een andere berekening. Tegenover elke groep van honderd werkende 55-plussers staan er vanaf volgend jaar nog 98jongeren (van minder dan 25jaar). Tot nu waren er altijd meer jongeren dan ouderen op de arbeidsmarkt. Die scheeftrekking tussen jong en oud bereikt volgens de studie een voorlopig hoogtepunt in 2020, met 74 min-25-jarigen per groep van honderd 55-plussers.In een aantal sectoren -zoals de overheidsdiensten en het onderwijs- is het aandeel van de 50-plussers nu al opgelopen tot bijna 30procent. In de banken is dat al 26procent.Voor de werkgevers zal het een grote uitdaging worden om alle 50-plussers te vervangen die in de komende vijf à tien jaar zullen stoppen met werken. Volgens professor Sels loopt het aantal vertrekkers, naargelang van de bedrijfssector, op tot 10 à 18procent van de ruim 660.000 'oudere' werknemers die Vlaanderen vandaag telt.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites