Monday, 10 December 2007

Geen brugpensioen door gebrek aan sollicitanten

De schaarste aan jonge werkzoekenden belet oudere collega's om met brugpensioen te gaan.

Toen het brugpensioen in 1974 werd ingevoerd, was dat met het uitdrukkelijke doel om jonge werklozen aan een baan te helpen, als vervanger van een afgedankte 50-plusser.
Honderdduizenden jongeren hebben sindsdien hun baan aan een bruggepensioneerde te danken. Die vervangingsplicht bestaat nog altijd.
Werkgevers die een bruggepensioneerde niet vervangen, krijgen van de RVA een boete opgelegd van 1.875 euro en een vergoeding van 12,7 euro per bijkomende dag zonder nieuwe aanwerving.

Klik hier voor het volledige artikel (bron: De Standaard)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites