Wednesday, 12 December 2007

Jongeren zijn sneller weer weg dan 50-plussers

Oudere werkzoekers komen moeilijk aan de bak omdat werkgevers de 'terugverdientijd' als te kort inschatten. Liever investeren in jongeren, luidt de redenering, de kans dat die langer blijven is groter. De Leuvense wetenschappers Luc Sels en Gert Theunissen analyseerden de databank van sociaal secretariaat Acerta vanaf het jaar 2001. De gangbare opvatting blijkt fout te zijn. Van de mensen die bij hun aanwerving 51 tot 55 jaar oud waren, bleken er na vijf jaar nog meer op post te zijn bij dezelfde werkgever dan van de 18- tot 25-jarigen en de 26- tot 35-jarigen. De groep die bij aanwerving 46 tot 50 jaar was, gaf het hoogste retentiepercentage te zien. Sels en Theunissen merken op dat de “idée fixe” over de korte terugverdientijd ook meebrengt dat werkgevers te weinig investeren in opleidingen voor oudere werknemers.

Bron: HR Alert

No comments:

 
Add to Technorati Favorites