Wednesday, 19 December 2007

Werknemers honkvaster dan ooit

Volgens een studie in opdracht van Insilencio is de arbeidsmobiliteit in België op een dieptepunt. Slechts 7 procent van de werknemers overweegt binnen het jaar elders aan de slag te gaan. Velen verwachten van een overstap geen reële verbetering van hun situatie, en velen zien op tegen de slopende aanwervingstrajecten. Dit maakt het allemaal niet eenvoudiger voor ondernemingen die hopen hun vacatures in te vullen door elders talent weg te plukken.

Bron: HR Alert

No comments:

 
Add to Technorati Favorites