Thursday, 8 May 2008

160.000 werklozen in Vlaanderen

Vlaanderen telt 159.612 niet-werkende werkzoekenden of 7,5 procent minder dan een jaar geleden. Het aantal werklozen neemt weliswaar nog steeds af, maar de vertraging in de economische groei zorgt voor een vertraging in het dalingsritme. In mei en juni 2007 ging het nog om een jaarlijkse afname van ruim 20 procent. Sindsdien gaat het bergaf, met een korte heropleving in september 2007. De werkloosheidsgraad stond in april 2008 op 5,59 procent; 4,86 procent bij mannen, 6,49 procent bij vrouwen. De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag vormen met 128.136 de grootste subgroep. Samen met de jongeren in wachttijd is het de snelst slinkende deelgroep. De andere subgroepen laten op jaarbasis een toename zien. De daling van de werkloosheid is opnieuw sterker bij vrouwen (-9,7 procent) dan bij mannen (-5,0 procent). In absolute cijfers blijven er wel meer vrouwen dan mannen werkzoekend. Het aantal jonge werkzoekenden kromp met 5,7 procent. In de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar ging het om -11 procent. Zelfs de groep oudere werkzoekenden kende een daling van 1,4 procent ondanks de uitbreiding van de registratiebasis. Oudere werkzoekenden zijn nu meer en langer beschikbaar voor de arbeidsmarkt dan enkele jaren geleden. Tot slot blijft de afname van het aantal laaggeschoolde werkzoekenden (-5,9 procent) achter op de middengeschoolden (-9,1 procent) en hooggeschoolden (-10,1 procent).

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites