Tuesday, 6 May 2008

Helft Belgen te moe om te werken

Naar aanleiding van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (28 april) maakte Still Movin, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in geïntegreerd gezondheidsmanagement op de werkvloer, de cijfers bekend van een recente stress- en energie-enquête. Aan het onderzoek namen 1119 mensen deel uit 7 verschillende organisaties. Het bedrijf waarschuwt voor de mogelijke economische effecten van de huidige symptomatische aanpak van klachten en stressoren en pleit voor een totaalaanpak op lange termijn.

Uit de enquête van Still Movin komen een aantal frappante cijfers naar voren over de werkdruk bij Belgische werknemers : zo werkt 37% van de bevraagde mensen meer dan 40 uren per week en 43 % van de respondenten zit dagelijks minstens 7 uren aan een computer. Deze werkomstandigheden leiden voor velen tot klachten en stressoren: de nek- en schouderklachten scoren hierbij het hoogst (52,3%), gevolgd door een onrustige of gestoorde slaap (51,2%), waardoor 47% van de ondervraagden aangeeft last te hebben van aanslepende vermoeidheid op de werkvloer. Dit alles brengt ons tot een ander ontstellend cijfer[2] : het rendement van de werknemers ligt gemiddeld slechts op 20 à 40%.

Voor Wim Rombaut, stichter en manager van Still Movin, zal deze situatie op termijn ongetwijfeld leiden tot grote problemen op de arbeidsmarkt : “Uit ons onderzoek blijkt dat 61 % van de werknemers problemen heeft met de werkdruk, het werktempo en de werkhoeveelheid. Anderzijds zegt 82 % tevreden tot zeer tevreden te zijn over zijn/haar job. Met andere woorden, mensen zijn weliswaar nog steeds gemotiveerd om te werken, maar ervaren steeds meer last van de werkdruk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zo’n 35% matig of helemaal niet tevreden is over zijn of haar lichamelijke conditie. En meer dan 90% verwacht dat de werkdruk in de toekomst nog zal toenemen.”

Klik hier voor het volledige artikel (bron: HR Tribune)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites