Tuesday, 13 May 2008

Personeelsverloop in 2007 bedraagt 17%!

SD WORX berekende als eerste in België de verloopcijfers voor onze nationale arbeidsmarkt. Over de periode 2006-2007 daalt het cijfer lichtjes: van 18,00% in 2006 naar 17,46% in 2007. Het verloop is het grootst in ondernemingen met minder dan 20 medewerkers. Die zagen vorig jaar gemiddeld 1 op 4 medewerkers vertrekken. Het verloop is ook het grootst bij jonge werknemers.

Deze bevindingen komen voort uit een onderzoek bij ruim 16.000 bedrijven en 490.000 werknemers. Het verloop in de berekening van SD WORX omvat alle redenen van vertrek, zoals gedwongen ontslag, vrijwillig ontslag en brugpensioen; ook tijdelijke contracten werden in de steekproef opgenomen.

Personeelsbeweging in België onderzocht
Hoe kleiner de organisatie, hoe groter het verloop. Een mogelijke verklaring hiervoor is de geringere kans op doorgroei binnen de kmo’s. Werknemers in een kmo zijn minder tevreden met hun. Eveneens speelt de leeftijd een rol in de verloopproblematiek: jonge werknemers verlieten vorig jaar meer het bedrijf dan hun oudere collega’s. Vanaf 55 jaar stijgt het verloop opnieuw. Reden hiervoor is dat het brugpensioen mee in de berekening van het SD WORX-verloopcijfer is opgenomen.

Klik hier voor het volledige artikel (bron: HR Tribune)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites