Wednesday, 21 May 2008

Record nieuwe jobs in 2007

In de recente geschiedenis werden nooit zoveel jobs gecreëerd als in 2007: 116.000. Dat is bijna drie keer meer dan het gemiddelde voor de periode tussen 2000 en 2007. De cijfers komen uit de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van de federale overheidsdienst Economie.
(tijd) - Voor het eerst kwamen er in een jaar meer dan 100.000 jobs bij. Uit berekeningen van de redactie blijkt dat de EAK tussen 2000 en 2007 een gemiddelde jaarlijkse groei met 41.000 jobs telde. Vooral sinds 2004 trekt de banengroei sterk aan. Omdat de meetmethode in 1999 gewijzigd is, is het moeilijk om verder in de tijd terug te gaan.
Opvallend is dat de aangroei vorig jaar het sterkst was voor de 50-plussers. Voor die groep groeide de werkgelegenheid met 7,7 procent. Voor alle leeftijden samen bedroeg de groei 2,7 procent. Het lijkt er dus op dat het afremmen van de vervroegde uitstoot van die oudere werknemers vruchten begint af te werpen.
source : detijd.be

No comments:

 
Add to Technorati Favorites