Friday, 16 May 2008

Overheid geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt

Binnen de vijf volgende jaren zal namelijk 40% van het overheidspersoneel op pensioen vertrekken. Hoe zal de overheid zich daartegen wapenen en tegelijk een antwoord bieden op de groeiende vraag naar dienstverlening? In ieder geval biedt het een opportuniteit om de rol en de behoeften van de overheid te herdefiniëren. Selor heeft alvast in 2007 de eerste acties ondernomen om talent aan te trekken en onthult zijn toekomstplannen en aanbevelingen aan het beleid.

Hoewel de goede arbeidsvoorwaarden en de ruime ontwikkelingskansen bij de overheid algemeen bekend zijn, is er vooral nood aan een duidelijk imago van elke overheidsdienst apart. Enkel zo kan de kandidaat toetsen of hij zich kan vinden in de waarden en cultuur van de potentiële werkgever.

In de zoektocht naar nieuw talent zal men ook nieuwe bronnen moeten aanboren. Het succes van de verruimde interne markt (Belgacom, …) werkt alvast bemoedigend.Het aanwerven van kandidaten met een handicap kent echter minder succes. De consultatie van de lijst met geslaagde, gehandicapte kandidaten lag in 2007 bijzonder laag

Klik hier voor het volledige artikel (bron: HR Tribune)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites