Friday, 9 May 2008

Vlaanderen verliest snel werkvolk

De gelijktijdige vergrijzing en ontgroening van de bevolking maakt dat er in 2020 liefst 139.000 Vlamingen minder op 'arbeidsleeftijd' zijn dan nu.

De huidige krapte aan kandidaat-werkzoekenden zal in de komende tien jaar uitgroeien tot een ware schaarste aan werkkrachten in Vlaanderen. Dat blijkt uit de bevolkingsprognoses, afkomstig van de federale overheidsdienst Economie.

In 2010, binnen nauwelijks anderhalf jaar, zal Vlaanderen 3,276 miljoen inwoners tellen in de leeftijdsgroep tussen 20 en 60 jaar. Tegen 2020, tien jaar later, zal die groep werkenden en potentiële werkenden met 139.000 gekrompen zijn, tot 3,137 miljoen.

Die afname van het aantal Vlamingen op arbeidsleeftijd is het gevolg van een dubbele, en gelijktijdige demografische beweging. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal Vlamingen van 65 jaar en ouder tegen 2020 met liefst 206.000 zijn toegenomen, tot 1,332 miljoen. Een groot deel van hen is vandaag nog arbeidsactief. Door de ontgroening (minder geboorten) zullen er tegen 2020 zo'n 60.000 kinderen en jongeren minder zijn dan nu. De instroom aan jonge werkkrachten op de Vlaamse arbeidsmarkt zal gevoelig afnemen.

Dit fenomeen zal zich heel snel doen gevoelen. De negatieve impact ervan op de groeikansen van de Vlaamse economie is dan ook niet voor ergens later, of voor overmorgen, maar voor morgen.

Toch zijn er kansen om dit verhaal minder pessimistisch te maken. Tegen 2020 neemt de groep Vlamingen tussen 60 en 65 jaar toe met 56.000, tot 433.000. Als die allemaal tot hun 65ste blijven doorwerken, en niet zoals nu op hun 60ste met pensioen gaan, kan de kleine helft van het tekort al worden weggwerkt.

Voorts kan een grotere instroom van 'migranten-werknemers', uit bijvoorbeeld Oost-Europa, soelaas bieden. En vooral de komst van Waalse en Brusselse werkzoekenden naar Vlaanderen biedt een uitkomst, als dat bijvoorbeeld aan een volgehouden ritme van minstens 5.000 per jaar zou gebeuren. Dat is een veelvoud van vandaag.

Het federaal Planbureau presenteert morgen nieuwe bevolkingsprognoses. Die zouden positiever uitvallen over het aantal geboorten en over het migratiesaldo, alleszins op de langere termijn (tot 2060). Maar dat lost het tekort aan werkvolk in 2020 niet op.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites