Wednesday, 13 February 2008

50-plussers te duur om in dienst te nemen

Het lage aantal indienstnemingen van 50-plussers door Belgische bedrijven heeft vooral te maken met het hoge prijskaartje van 'grijze' werknemers.

Dat blijkt uit vergelijkend cijfermateriaal tussen de Oeso-landen. Volgens de Oesogegevens is er een direct verband tussen de hoogte van de loonkosten bij 50-plussers en hun kansen op indienstneming.
De beste werkgelegenheidskansen voor 50-plussers zijn te vinden in Europese landen als Groot-Brittannië, Finland en Denemarken en in Australië, Canada en de Verenigde Staten. In die landen varieert de aanwervingsgraad voor 50-plussers (hun aandeel in alle aanwervingen) van 8% tot meer dan 11%. Niet toevallig scoren al die landen laag op de ranglijst van hoge lonen voor 50-plussers.

Klik hier voor het volledige artikel (bron: De Standaard)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites