Tuesday, 12 February 2008

Jongeren mogen uitzendjob niet weigeren

Uitzendbanen zijn volwaardig werk, vindt de Vlaamse arbeidsdienst VDAB. En dus mogen werkloze schoolverlaters niet langer een aanbod voor uitzendwerk weigeren.

Volgens de VDAB zijn uitzendjobs volwaardig werk. Dat blijkt uit interne beleidsdocumenten van de Vlaamse arbeidsdienst, die De Standaard kon inkijken. Het gaat om nota's aan en vergaderingsverslagen van de werkgroep Beleid, waarin naast de VDAB-directie ook vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers zitten.Aanleiding zijn de organisatorische voorbereidingen op de veralgemeende toepassing, in alle Vlaamse regio's, van het Jeugdwerkplan. Dat Jeugdwerkplan bestaat al twee jaar in dertien Vlaamse centrumsteden en heeft daar de werkloosheid bij jongeren (ook bij allochtonen) flink doen dalen.

Klik hier voor het volledige artikel (bron: De Standaard)

No comments:

 
Add to Technorati Favorites