Tuesday, 19 February 2008

Werkgevers liggen steeds vaker wakker van stress bij werknemers

Waarover maken werkgevers zich zorgen in verband met hun personeel? Deze vraag stelde SD Worx in 2005 en nu. De grootste bezorgdheid is stress: 56 procent van de werkgevers wordt regelmatig geconfronteerd met stressgevoel bij werknemers. In 2005 was dit 51 procent van de werkgevers. Op de tweede plaats staan de werknemers die langdurig afwezig zijn. Hierover maakt 38 procent van de werkgevers zich zorgen. Drie jaar geleden kwam dit item niet in de topvijf voor. Derde zorgenkindje is de ontevredenheid bij werknemers. Die bezorgdheid is wel afgenomen: van 42 procent in 2005 naar 35 procent in 2008. Het ziekteverzuim (van 46 procent (2005) naar 34 procent) en het personeelsverloop (30 procent) vervolledigen de topvijf. Grosso modo namen de stressproblemen dus toe terwijl de problematiek van het ziekteverzuim meer naar langdurig zieke werknemers verschuift. Het personeelsverloop duikt nu pas op in de topvijf van de bezorgdheden. Conflicten met werknemers, daar lag in 2005 nog 28 procent van de werkgevers van wakker, nu is dit uit de top verdwenen. Kleiner probleem, maar toch nog aanzienlijk, is alcohol op de werkvloer. 12 procent van de werkgevers geeft aan zich zorgen te maken over alcoholmisbruik bij zijn werknemers. 16 procent van de organisaties heeft binnen personeelszaken een specifieke functie voor de aanpak van stress. Bij 21 procent gebeurt de psychosociale begeleiding door de preventiedienst.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites