Tuesday, 5 February 2008

Belg gaat al op zijn 60ste met pensioen

De Belgische werknemers zien zichzelf op hun 62ste stoppen met werken. Dat blijkt uit een bevraging van werkende 50-plussers door de federale overheidsdienst Economie. Maar die 'verwachte' of 'geplande' pensioenleeftijd komt helemaal niet overeen met de werkelijkheid. De effectieve leeftijd waarop de Belgen met pensioen gaan, ligt tegenwoordig op 60,7 jaar. Een gepensioneerde Belg heeft gemiddeld een beroepsloopbaan van 38jaar achter de rug. Bij hogergeschoolden, die langer op de schoolbanken hebben gezeten, duurt die loopbaan slechts 36jaar.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites