Monday, 11 June 2007

Belg surft één dag op de twee

De Belg surft minder intensief op het internet dan de 'gemiddelde' Europeaan, zo toont een studie van het onderzoeksbureau ComScore.

ComScore, dat eerder al peilde naar het internetgebruik in de VS en de grote Europese landen, maakte gisteren de resultaten bekend van zijn eerste pan-Europese onderzoek. Dat omvat gegevens uit vijftien West-Europese landen plus Rusland, die werden verzameld in de loop van de maand april.

In die zestien landen telde ComScore op een doorsneedag 122 miljoen internetgebruikers van vijftien jaar of ouder, meer dan de 114 miljoen gebruikers uit de VS. Gemiddeld zit een Europeaan 16,5 dagen per maand op het net, tegenover bijna 22 voor de gemiddelde Amerikaan. De Europeanen komen aan 24 uur internetgebruik per maand -bij de Amerikanen is dat ruim 31 uur, of bijna een derde meer. Maar net als op heel wat andere domeinen zijn er ook voor internetgebruik grote verschillen tussen de Europese landen onderling.

Voor België valt vooral op dat we relatief gematigde internetgebruikers zijn.

Qua internetpenetratie zitten we volgens de studie in de middenmoot. Van de Belgische gezinnen beschikt 54% over een verbinding. Onze noorderburen spannen de kroon met een penetratiegraad van 83%. Ook de Scandinavische landen scoren goed, met 65 à 70%. Hoe zuidelijker je in Europa gaat, hoe minder populair het internet is, zo lijkt het wel: Italië, Spanje en Portugal zitten rond de 40%. Ook Frankrijk en Duitsland hebben minder verbindingen per hoofd van de bevolking.

In absolute cijfers is Duitsland het grootste Europese internetland, met ruim 32 miljoen unieke gebruikers per maand. Daarna komt Frankrijk met ruim 25 miljoen. In heel Europa telde ComScore ruim 221 miljoen unieke gebruikers, 41% meer dan in de VS.

De meest 'actieve' surfers vind je in het Verenigd Koninkrijk, waar gebruikers gemiddeld 21 dagen per maand online te vinden zijn, of ruim 34 uur per maand. Daaruit kan je ook afleiden dat een gemiddelde Britse 'surfdag' ongeveer 100 minuten telt. De minst gretige gebruikers zijn de Oostenrijkers, met slechts 12 dagen en 16,3 uren per maand. Ook België scoort onder het Europese gemiddelde. We zijn elke maand 15,5 dagen en 20,6 uren op het web te vinden. Dat betekent dat een dagelijkse sessie bij ons zowat 80 minuten telt.

Een andere graadmeter van de activiteit op het net is het aantal bekeken webpagina's per maand. Hier zijn het de Zweden die de kroon spannen, met ruim 4.000 pagina's.
De gemiddelde Belgische surfer klikt in één maand zowat 2.400 webpagina's aan, iets minder dan het Europese gemiddelde van 2.662. De Russen blijken de minst nieuwsgierige surfers, met slechts 1.695 bezochte webpagina's.

ComScore ging ook na welke bedrijven eigenaar zijn van de drukst bezochte websites. De opvallendste vaststelling hier is dat Google in bijna alle Europese landen op één staat, gevolgd door Microsoft. Als je heel Europa bekijkt, is Yahoo de nummer drie. Opmerkelijk, want in de VS is de toestand helemaal anders: daar is Yahoo nog steeds het 'grootste' internetbedrijf naar aantal bezoekers, en staat Google pas op drie. Time Warner, de eigenaar van de CNN-website, stond in april op de tweede plaats in de VS. De derde plaats wordt in enkele Europese landen ingenomen door de e-commerce-site eBay of door Yahoo. Meestal vinden we daar echter lokale spelers. Het kan dan gaan om grote internetaanbieders (zoals Belgacom met de portaalsite van Skynet), maar ook om mediabedrijven zoals de Scandinavische groepen Sanoma en Aftonbladet.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites