Wednesday, 13 June 2007

Lichte rem op stijging jobaanbod

Het jobaanbod in Vlaanderen blijft hoog, maar de groei van het aantal vacatures begint stilaan af te nemen. De piek op de jobmarkt lijkt voorbij, leren cijfers van de VDAB en van Manpower.

Tussen januari en mei van dit jaar kwamen er bij de Vlaamse overheidsdienst VDAB 119.131 jobaanbiedingen binnen van bedrijven en organisaties. Dat waren er bijna 23.000 meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Die 119.000 vacatures slaan op het aanbod aan tijdelijke en vaste arbeidscontracten, zonder uitzendopdrachten.

In de maand mei lag het Vlaamse jobaanbod 23,5 procent hoger dan in mei vorig jaar. Een flinke toename, dat wel, maar in de voorgaande maanden was die stijging op jaarbasis nog veel meer uitgesproken. Een toename van het jobaanbod met 23,5 procent staat gelijk aan het laagste stijgingspercentage sinds december 2005. Vorig jaar beliep de toename van het aantal vacatures constant meer dan 30 procent, met pieken boven 40 procent.

Die tijden zijn voorbij. De VDAB-gegevens wijzen op (het begin van) een afremming van de groei van het jobaanbod.
Het uitzendbedrijf Manpower leverde gisteren een gelijkaardige indicator. Uit de driemaandelijkse jobbarometer van Manpower blijkt dat er in de komende maanden iets minder Belgische bedrijfsleiders geneigd zullen zijn om personeel aan te werven dan in het begin van dit jaar. Die voorspellende index heeft in de voorbije jaren bewezen om de trends op de arbeidsmarkt accuraat aan te kondigen.
De aanwervingsprognose voor het derde kwartaal geeft een score van +6, het laagste cijfer sinds het derde kwartaal van 2005. Eind vorig jaar en begin dit jaar werden nog scores van +11 opgetekend.
De jobbarometer van Manpower vergelijkt het aantal bedrijven waar er aanwervingen zijn gepland, met het aantal bedrijven waar een daling van het personeelsbestand op komst is. Het verschil tussen beide bepaalt de score. Die geeft dus niet het percentage te verwachten bijkomende jobs weer.
Het vooruitzicht op aanwervingen is het grootst in de sectoren transport en logistiek, de bedrijfsdiensten en de industrie.
In de bouw en de quartaire sector (overheid en gezondheidszorg) is het netto-percentage van aanwervende werkgevers veel kleiner.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites