Friday, 1 June 2007

Nog steeds IT-kloof tussen Vlaanderen en Wallonië

Zuiden vooral achterop met software

Waalse bedrijven gebruiken minder informatie- en communicatietechnologie dan Vlaamse bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek door MarketCap, in opdracht van het vakblad IT Professional.


Dat er een ICT-kloof gaapt tussen het noorden en het zuiden van ons land, bleek vorig jaar al uit een eerste onderzoek van MarketCap en IT Pro. Dat is een jaar later niet veranderd. Wel zijn er enkele verschuivingen waar te nemen. Zo heeft Wallonië een inhaalbeweging gemaakt op het vlak van infrastructuur: het Waalse serverpark werd gemoderniseerd en is nu moderner dan dat van de Brusselse bedrijven. Ook in vaste en draadloze bedrijfsnetwerken was er een inhaalbeweging. Op het gebied van software is de kloof echter groter geworden. Vooral in bedrijfskritische toepassingen, zoals ERP-software, blijven de Waalse bedrijven achter: In Vlaanderen steeg de penetratiegraad van die software van 62,6 naar 65,8 procent, terwijl Wallonië onder 50 procent blijft. Ook het gebruik van software voor 'Business intelligence' (BI) en Customer Relations Management (CRM) stagneert in het zuiden. Alleen in software voor personeelsbeheer (HRM) lopen Waalse bedrijven hun achterstand in. Uit het onderzoek van MarketCap blijkt wel dat de Waalse bedrijven heel wat investeringsplannen hebben: vorig jaar had minder dan de helft plannen voor IT-projecten, nu is dat rond de 70%, zowat even veel als in de rest van het land.


Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites