Friday, 8 June 2007

Salaris minder belangrijk dan inhoud

Jonge leidinggevenden bij overheid en bedrijfsleven vinden het voor hun carrière belangrijker dat ze een inhoudelijk leuke baan krijgen dan dat ze veel gaan verdienen.

Dat blijkt uit recent onderzoek van Ormit onder 400 jonge leidinggevenden. Ruim driekwart van de ondervraagden vindt hun carrière geslaagd als ze een inhoudelijk leuke functie hebben.
Uitdagingen'Een goede persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt hebben' noemt 64 procent als een wezenlijk aspect van een geslaagde carrière. 'Een baan met veel uitdagingen' volgt op de derde plaats en wordt door 56 procent van de ondervraagden genoemd. Slechts 33 procent van de respondenten noemt 'een hoog salaris' en een schamele 5 procent vindt het bereiken van een directiefunctie een belangrijke maatstaf voor een geslaagde carrière.

Opmerkelijk
Ormit doet op continubasis onderzoek naar jonge leidinggevenden in het Nederlandse bedrijfsleven en bij de overheid. Hetty van Ee, Algemeen Directeur van Ormit, noemt de resultaten van het onderzoek opmerkelijk. 'Als je jonge succesvolle mensen aan je wilt binden, moet je niet zozeer met de portemonnee rammelen, maar dan moet je met andere zaken komen. Je moet jonge mensen een perspectief bieden dat niet in salarisschalen wordt uitgedrukt, maar in plezier in het werk, in intellectuele ontwikkeling, inhoudelijke uitdagingen. Dat is waar de jonge generatie managers voor gaat.'

Stimulans
Bijna 90 procent van de ondervraagden vindt een Management Development Programma een belangrijke stimulans voor zijn carrière. Dat is volgens Van Ee een belangrijk signaal. 'Vergeet niet dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Er is een grote strijd om het talent op de arbeidsmarkt gaande. En dan zul je als werkgever goed moeten weten waarmee je mensen lokt en aan je bindt. Dat blijkt dus niet met geld, in ieder geval niet met geld alleen te zijn.'

Bron: Zibb

No comments:

 
Add to Technorati Favorites