Wednesday, 20 June 2007

Studie IAB

Een spectaculaire vooruitgang !
De online reclamebestedingen kenden in 2006 inderdaad een groei van 64% ten opzichte van 2005, met een totaal bedrag van 72 miljoen Euro. Deze groei was bovendien eerder exponentieel, gaande van +49% in het eerste kwartaal van 2006 in vergelijking met dezelfde periode in 2005 tot +77% naar het einde van het jaar, wat een voortreffelijk jaar 2007 voor de wereld van de interactieve en digitale reclame belooft.De resultaten tonen aan dat Display Advertising (banners, buttons, skyscrapers, IMU’s, overlayers …) het meest gebruikte kanaal blijft met een aandeel van 79% van de totale investeringen. De daarop volgende formaten zijn Content Integration (8%) waarbij de adverteerder over een volledige rubriek van de website beschikt, en e-Mailing (7%).Ter herinnering : de verschillende in de studie voorgestelde formaten houden geen rekening met de cijfers van Google. De plaats van Keyword is hierdoor duidelijk ondergewaardeerd.

Portaalsites hebben een aandeel van 47% van de investeringen
De meest gebruikte sites in België zijn de portaalsites. Zij vertegenwoordigen net niet de helft (47%) van de gemeten investeringen in 2006. Dit cijfer, dat toegenomen is in vergelijking met 2005, wordt verklaard door de komst van nieuwe adverteerders die de Internet media voor het eerst testen om met beperkte budgetten ruimere doelgroepen te bereiken.

De dienstensector in gedachten
De economische sectoren die het meest gebruik maken van online communicatie zijn de diensten (banken, verzekeringen, …) met 29% van de investeringen, gevolgd door de groep « cultuur, toerisme, vrije tijd, sport » (media, games, hotels, …) met 16%. De transportsector (auto industrie, luchtvervoer, …) staan op de 3e plaats (14%) net voor de telecomsector waarvan het relatief belang jaarlijks afneemt.
In 2006 hebben tal van adverteerders het Internet als nieuw communicatiemiddel getest. De studie toont inderdaad aan dat het gemiddeld bestede budget voor deze testcampagnes 13 069 € bedraagt terwijl het gemiddeld budget van ‘echte’ campagnes 87 233 € bereikt.
Het IAB verheugt zich over de in 2006 vastgestelde toename maar merkt op dat de door adverteerders aan het Internet bestede budgetten nog steeds veel lager liggen dan de aandacht die de consument aan het Internet geeft. Volgens EIAA neemt Internet immers 20% van de tijd van de consument in … volgens de Belgische studies is dit 1,6% (CIM MDB) tot 2,5% (IAB AdEx) van de mediabestedingen. Zelfs wanneer we het aan dit cijfer het deel gewijd aan de aankoop van keywords toevoegen, blijft het een duidelijke disproportie.

AdEx Claredi
In het kader van deze AdEx studie heeft het IAB eveneens een eerste meting van gewicht gedaan van de rubrieksadvertenties (Classified), jobaanbiedingen (Recruitment) en advertenties in lijsten (Directories). Deze investeringen worden bij onze Europese buurlanden geregeld gemeten. Hier was het de bedoeling om zich in een proces in te schrijven dat een Europese investeringenvergelijking (IAB Europe AdEx) mogelijk maakt. Het verkregen bedrag voor deze eerste schatting bedraagt 75 miljoen Euro. Deze meting werd gerealiseerd dankzij de medewerking van Concentra, IPM, MM, Monster, Promedia, Roularta – Rossel, Stepstone en Vacature.
Download de studie

Bron: newsletter IAB

No comments:

 
Add to Technorati Favorites