Friday, 22 June 2007

Franstaligen zoeken zelfontplooiing op het werk, Nederlandstaligen elders

Franstaligen hechten veel belang aan zelfontplooiing op het werk. Nederlandstaligen zoeken deze zelfontplooiing elders. Dat is een van de conclusies van een studie van Accor Services naar het welzijn en de motivatie op het werk, bij 1225 Belgische loontrekkenden. Globaal genomen blijkt de Belg tevreden op het werk. Hij is gelukkig en is tevreden over de drie belangrijkste aspecten van zijn baan: de werksfeer, het evenwicht tussen het privéleven en het beroepsleven en de bezoldiging. De Belg beschouwt zijn werk in de eerste plaats als een zekerheid (32 procent van de respondenten), dan als een trots en een bron van plezier (elk 20 procent). In vergelijking met hetzelfde onderzoek twee jaar geleden zijn Franstalige deelnemers zowel trouwer als minder betrokken bij hun werk. Volgens de onderzoekers is dit misschien te wijten aan enerzijds het gevoel van deze Franstaligen dat hun betrokkenheid niet voldoende wordt erkend en anderzijds een minder gunstige conjunctuur dan in het noorden van het land. Met de levenskwaliteit op het werk zit het goed, hoewel Franstalige werknemers meer last hebben van stress. Een op drie Franstaligen heeft dan ook de indruk dat hij te veel tijd besteed aan zijn job. De meeste zorgen maken Belgen zich over hun loon (36 procent), de tijd die ze aan hun werk besteden (29 procent) en het behoud van hun baan (35 procent). In de bank- en financiële sector is men het meest tevreden over het loon. Ook in de telecomsector, de industrie en de dienstverlenende sector aan de ondernemingen klaagt men weinig. Meer problemen zijn er in de bouw, de handel, de hotelsector en de openbare sector. Werknemers verwachten tot slot van hun werkgevers dat ze mee oplossingen zoeken voor de dagelijkse praktische moeilijkheden als kindertoezicht, ondersteuning van het dagelijkse leven,… Ze verwachten ook acties op het vlak van vernieuwing van het HR-management en de ontwikkeling van de vaardigheden van de werknemers.


Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites