Wednesday, 27 June 2007

Wie rijdt er met een bedrijfswagen?

Uit een steekproef van meer dan 86.000 werknemers die SD WORX Kenniscentrum voor CFO Magazine verrichtte blijkt dat bijna 34% van de medewerkers een bedrijfswagen heeft. Meer uitgesplitst gaat het om 87,9% van de directie en hogere kaderleden, 71% van het middenkader, 42,7% van het lager kader en de specialisten en 16,8% van de bedienden. Uit die steekproef blijkt verder dat 83% van de werknemers hiervoor een maandelijkse bijdrage betalen op basis van het 'voordeel van alle aard'. De resterende 17% werknemers betalen ofwel niets extra (!) ofwel een nettodeel van hun loon aan de werkgever als vergoeding voor het gedeelte 'privé gebruik. Uit de analyse blijkt ook dat kleine bedrijven vaker een bedrijfswagen geven dan grote ondernemingen. Bij de KMO's met minder dan 50 werknemers ligt het percentage immers op 37,1%. De 'loonbesparing' die kleinere werkgevers via de bedrijfswagen doen, is voor hen waarschijnlijk relatief belangrijker dan voor grote ondernemingen. Of kennen KMO's informeler en meer op ad-hoc basis bedrijfswagens toe, niet 'gehinderd' door een formeel bedrijfswagenbeleid?

No comments:

 
Add to Technorati Favorites