Monday, 13 August 2007

Beursstudent zeldzamer

De inkomensgrenzen voor de studiebeurzen in het hoger onderwijs zijn niet aangepast aan de stijgende welvaart. Daardoor komen steeds minder studenten in aanmerking voor een beurs.

Van onze redacteurAan de universiteiten had twintig jaar geleden een kwart van de studenten een beurs. In 2004 was dat nog maar 15 procent.Nog meer uitgesproken is de daling in de vierjarige opleidingen van de hogescholen. Daar is het aandeel beursstudenten gehalveerd, van 34 procent (1990) tot 17 procent (2004). In de driejarige opleidingen ging de trend van 34 tot 21 procent.Alleen in 2001 was er even een opflakkering, door de invoering van de jokerbeurs, die maakt dat ook bissers aanspraak kunnen maken op een beurs. Maar daarna is het aandeel verder gekelderd. Aan de Universiteit Gent bijvoorbeeld had in 2002 twintig procent van de studenten een studiebeurs. Afgelopen academiejaar was dat 16 procent. Aan de KU Leuven is het absolute aantal beursgerechtigden ongeveer gelijk gebleven, een kleine vierduizend. Maar het totale aantal studenten is wel toegenomen. In 2002 was ruim 14 procent van de Leuvense studenten beursgerechtigd. Vorig jaar was dat al twee procent minder.Onder meer de studentenbeweging vraagt al langer om de inkomensdrempel te verhogen, zodat meer mensen in aanmerking komen. Die drempel is niet meer aangepast aan de huidige welvaart. Hij stijgt mee met de index, maar niet met de lonen.De minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), is geen voorstander van een verhoging. Hij oordeelt dat het beurssysteem in combinatie met de kinderbijslagen en belastingvermindering voor studerende kinderen als financiële tussenkomst volstaat.Bovendien rekent hij vanaf nu op initiatieven van de universiteiten en hogescholen. Die krijgen vanaf volgend jaar een hogere subsidie per ingeschreven beursstudent. Dat moet een aanzet zijn om meer beursstudenten aan te trekken en te begeleiden.Ook de hoogte van de beurs blijft voorlopig behouden. Afhankelijk van het inkomen - en van al dan niet op kot zitten - varieert die nu tussen 200 en 3.000 euro per jaar. De gegevens van de universiteiten van Gent en Leuven tonen ook duidelijke verschillen tussen studierichtingen. Zo trekken de faculteiten Letteren en Psychologie relatief meer beursstudenten aan dan andere richtingen. In de farmacie zitten dan weer heel weinig beursgerechtigde studenten. http://www.studietoelagen.be/

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites