Tuesday, 14 August 2007

Europese jongeren zijn zich eerder goed bewust van risico’s internet

Europese jongeren die gebruik maken van internet en mobiele telefoons zijn zich doorgaans goed bewust van de risico’s die deze nieuwe media met zich meebrengen. Wanneer er zich een probleem voordoet, wenden ze zich echter zelden tot hun ouders, leraars of de politie.


Dat blijkt uit een studie van de Europese Commissie, die in de lente werd gevoerd. Voor het onderzoek werden zo’n duizend jongeren in Europa, tussen de 9 en 10 en de 12 en 14 jaar, ondervraagd, onder hen ook 28 Belgen. De Eurobarometer toont voorts aan dat Europese jongeren in heel de Europese Unie op min of meer dezelfde manier gebruik maken van de nieuwe technologieën. Zo houden ze zich op het internet het liefst bezig met online spelletjes en met instant-messaging. Muziek downloaden en informatie opzoeken voor school zijn iets minder populair. Commentaar uitwisselen op een forum of een blog, of telefoneren via internet, doen jongeren nauwelijks. Het gsm-gebruik beperkt zich in de meeste gevallen tot sms’jes sturen of ouders en vrienden bellen. Uit het onderzoek blijkt voorts dat kinderen over het algemeen goed door hun ouders worden geïnformeerd over de risico’s van het virtuele leven. Vooral thema’s zoals veiligheid, virussen, identiteitsdiefstal en contacten met vreemden worden daarbij aangesneden. Volgens de ondervraagde jongeren wordt het gebruik van internet door hun ouders heel wat meer aan banden gelegd dan het gebruik van een mobiele telefoon. Sommige jongeren geven toe dat ze in het verleden al wel eens een risico hebben genomen, door bijvoorbeeld een afspraak te maken met een onbekende die ze op het internet hebben ontmoet. ‘We hadden afgesproken aan het station en het bleek een lelijke oude meneer van 44 te zijn, dus ben ik vertrokken’, zo bekende een jonge Deense tiener. Opmerkelijk ook is dat wanneer het gaat over muziek downloaden, de meeste jongeren het vaak illegale karakter van deze praktijk minimaliseren. In hun ogen is degene die de muziek illegaal online plaatst verantwoordelijk, en niet degene die de muziek achteraf beluistert.

Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites