Monday, 27 August 2007

Werkend België in cijfers

De Enquête naar de Arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie giet werkend België in cijfers. In het eerste kwartaal van 2007 waren er in ons land 4.348.000 mensen aan de slag en waren er 375.000 werkloos. De werkgelegenheidsgraad bedraagt hiermee 61,7 procent, de werkloosheidsgraad 8,0 procent en de activiteitsgraad 67,1 procent. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2006 bleef de werkgelegenheid op ongeveer hetzelfde niveau, net zoals de werkloosheid. Wallonië kende de gunstigste arbeidsmarktevolutie. Vergelijkt men de cijfers met die van een jaar geleden, dan ziet men de werkgelegenheid groeien met 3,3 procent. Het zijn vooral vijftigplussers die vaker werk vinden terwijl steeds minder jongeren een job hebben. De werkloosheid onder mannen daalt sterk. Hoewel de arbeidssituatie van laaggeschoolden er iets op vooruit ging, blijft die nog zorgen baren.

Bron: HRUpdate

No comments:

 
Add to Technorati Favorites