Tuesday, 21 August 2007

Lage lonen zwaarst belast in België

De Belgische belastingdruk op lage lonen is de hoogste van alle geïndustrialiseerde landen. Dat blijkt uit een nieuwe internationale vergelijking door de Europese Commissie.


De Europese Commissie ging via een testcase voor elk land na wat de fiscale druk is op een laag loon. Daaruit blijkt dat de loonwig, het verschil tussen wat de werkgever betaalt en wat de werknemer overhoudt na sociale lasten en belastingen, oploopt tot 49,2 procent van de loonkosten. Dat is het hoogste percentage van alle 24 landen die de Europese Commissie onder de loep nam. In Nederland is de vergelijkbare loonwig maar 40,6 procent en in Luxemburg slechts 30,6 procent. Frankrijk (44,5 procent) en Duitsland (47,4 procent) blijven nog in onze buurt.Hoe zwaarder de belastingdruk op de laagste lonen, hoe kleiner de prikkel voor laaggeschoolde werklozen om een job te zoeken. Werken is voor hen immers pas aantrekkelijk als het verschil tussen het nettoloon en een uitkering voldoende groot is.


Bron: De Standaard

No comments:

 
Add to Technorati Favorites